Q. i cant renew my books using the patron id given. i was told my patron id was 4178564150 and password was my ic no.i tried but all my attempts

i cant renew my books using the patron id given. i was told my patron id was 4178564150 and password was my ic no.i tried but all my attempts failed.my due date for books returning will be on 12mar2014.

Answer

Assalamualaikum..Berkenaan permasalahan pihak puan

Untuk memperbaharui pinjaman bahan secara atas talian, anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Masuk ke laman web Perpustakaan Tuanku Syed Faizuddin Putra di https://mylibrary.unimap.edu.my/

2. Pada bahagian atas laman web, pilih tab "Hyperlink" dan klik pada pilihan "Web OPAC"  

3. Masukkan *"Patron ID" dan kata laluan anda dan klik "Login"

4. Bahan yang dipinjam akan dipaparkan pada "Check-Out Items"

5. Klik pada kotak "Select for renewal" untuk memperbaharui bahan yang dipinjam.

6. Klik "Renew"

7. Tarikh baru untuk pemulangan bahan akan dipaparkan.

 

*"Patron ID" untuk login kepada web OPAC boleh diperolehi daripada Kaunter Perkhidmatan Akses, Perpustakaan Tuanku Syed Faizuddin Putra atau Perpustakaan Cawangan Kangar.

Untuk makluman,  memperbaharui pinjaman bahan secara atas talian untuk bahan yang sama adalah tidak lebih dari 3 kali. Untuk memperbaharui pinjaman pihak puan harus lah datang ke kaunter akses di Perpustakaan Pauh Putra atau Perpustakaan Cawangan Kangar. 

Sila hubungi nombor yang tertera untuk maklumat lanjut

Topics

  • Last Updated Mar 20, 2019
  • Views 45
  • Answered By Norshafira Yahya

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0