Q. Saya sudah memulangkan buku melalui mesin book drop tetapi tidak keluar resit.

Answer

Anda perlu menyemak akaun anda di Kaunter Perkhidmatan Akses untuk memastikan buku yang dipulangkan itu telah direkodkan di dalam sistem.

  • Last Updated Mar 18, 2019
  • Views 24
  • Answered By Suhaidah Mat Rus @ Darus

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0