Q. Saya mencari buku tetapi ianya ada di Pauh. Adakah buku ini ada juga di Kangar? Bagaimana saya boleh mengenalpasti lokasi buku yang diinginkan?

Answer

Buku-buku yang ada di Perpustakaan Cawangan Kangar lebih tertumpu kepada bidang perkara untuk Pusat Pengajian yang berada di sekitar Kangar iaitu PPIPT, PPK Bioproses, PPK Bahan dan PPK Alam Sekitar. Lain-lain bidang perkara ditempatkan di Perpustakaan Utama PTSFP Pauh Putra.

Untuk mengenalpasti lokasi bahan yang diperlukan sila semak di dalam WebOPAC di bahagian Location.

  • Last Updated Mar 18, 2019
  • Views 18
  • Answered By Suhaidah Mat Rus @ Darus

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0