Q. bagaimanakah cara untuk saya mengakses artikel dalam Wiley Online Library yang dilanggan oleh perpustakaan di luar kampus?

Answer

Perpustakaan melanggan kepada 14 tajuk jurnal sahaja daripada Wiley Online Library, seperti yang terdapat di senarai e-resources perpustakaan.

Berikut adalah langkah-langkah untuk login menggunakan 'Institutional Login' dan kata laluan untuk pengguna di luar kampus:

1. Klik pada mana-mana satu tajuk Jurnal yang tersenarai di laman e-resources.
2. Klik pada log in/ register pada penjuru kanan sebelah atas laman.
3. Klik pada pautan 'Institutional Login'.
4. Masukkan 'username' dan 'password' seperti yang tertera di laman ezproxy
5. Buat pencarian untuk sebarang artikel daripada Jurnal berkenaan atau 14 tajuk Jurnal lain yang dilanggan.

Untuk makluman, artikel daripada Wiley yang boleh diakses adalah daripada tahun 2012 dan ke bawah sahaja.

  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 203
  • Answered By Mohd Fadlli A. Rahim

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0