Q. Apakah perisian yang disediakan oleh Perpustakaan?

Answer

Perpustakaan telah menyediakan perisian yang bersesuaian untuk kegunaan pengguna. Antara perisian yang disediakan adalah:

1. EndNote X (Bibliographic Software)
2. WizFolio (Bibliographic Software)
3. Dewan Eja Pro (Malay Grammar Checker)
4. White Smoke (English Grammar Checker)
5. Turnitin (Plagiarism Checker)
  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 109
  • Answered By Mohd Fadlli A. Rahim

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0