Q. Saya ingin delete assingment di dalam turnitin. Bagaimanakah caranya

Answer

Pelajar tidak boleh delete assingment. Hanya supervisor sahaja yang dibenarkan untuk delete assingment pelajarnya. Oleh itu, sila maklumkan kepada supervisor masing-masing untuk delete assingment ini.

Topics

  • Last Updated Mar 18, 2019
  • Views 20
  • Answered By Suhaidah Mat Rus @ Darus

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0