Q. Saya ingin mendapatkan maklumat berkaitan kertas peperiksaan lepas.

Dimanakah saya dapat mengakses semua kertas soalan peperiksaan lepas yang lengkap? Saya berharap dan memohon pihak library update question bank sebelum final exam bermula untuk rujukan student dan terima kasih atas kerjasama pihak tn/pn

Answer

Assalam saudara,

Untuk akses kepada Soalan Peperiksaan Lepas yang lengkap, sila layari http://dspace.unimap.edu.my/xmlui/

Di bawah Communities in UniMAP Library Digital Repository, sila klik pada pautan The Library.

Sila klik pada Past Year Exam Papers.

Sebelum saudara dapat mengakses kertas soalan dengan lengkap, mohon membuat pendaftaran bagi penggunaan Sistem Repositori Digital. Sila klik pada bahagian My Account dan pilih untuk Register.

Masukkan email UniMAP (studentmail) untuk pengaktifan akaun. Selain dari email pelajar UniMAP, email lain tidak diterima pakai untuk tujuan pendaftaran.

Sila masukkan maklumat email seperti berikut :

Contoh email pelajar : s14xxxxxxxxx@studentmail.unimap.edu.my

Sila pastikan email pelajar anda aktif dan dapat diakses.

Sekiranya anda menghadapi sebarang masalah untuk akses ke Sistem Repositori Digital, sila email maklumat anda dan masalah yang dihadapi ke :

media@unimap.edu.my dan shahrul@unimap.edu.my

Terima kasih.

  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 344
  • Answered By Nazirah Zainul Abidin

FAQ Actions

Was this helpful? 2   1