Q. Saya hendak memuat turun satu buku.

Tajuk : Polymer composites with carbonaceous nanofillers : properties and applications.
Pangkalan Data : Ebrary
Tetapi tidak berjaya.

Answer

Untuk memuat turun buku di dalam pangkalan data ebrary, anda perlu mempunyai akaun ebrary terlebih dahulu. Jika tiada akaun sila create akaun dengan klik pada butang Sign In dan Create Account.

  • Last Updated Mar 18, 2019
  • Views 11
  • Answered By Suhaidah Mat Rus @ Darus

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0