Q. why cant i log into the e resources?

Answer

Anda boleh salurkan maklumat seperti berikut kepada kami di rujukan@unimap.edu.my:

1. No. matrik / staf

2. No. Kad Pengenalan / Pasport

3. E-mail UniMAP

4. Kategori :

  • Diploma
  • Sarjana Muda
  • Sarjana
  • Staf

Topics

  • Last Updated Mar 14, 2019
  • Views 31
  • Answered By Mohd Shahrul Annuar Alawi

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0