Q. Salam Puan, sekali lagi saya tak dapat login E-Resources

Answer

Sila ke url mylibrary.unimap.edu.my

2. Pada Bahagian LOGIN TO ELECTRONIC RESOURCES, klik pada REGISTER NOW.

3. Klik pada link "click here"

4. Sila sign in UniMAP Portal anda.

5. Pilih Library

6. Pilih Online Database

6. Klik pada Ezproxy Registration

7. Isikan butiran yang diperlukan


Sekiranya anda masih menghadapi masalah, sila e-mail kepada kami rujukan@unimap.edu.my dengan memberikan butiran berikut :

1. Nama penuh:

2. No. Matrix / Staff :

3. No. IC / Passport:

4. Email UniMAP :

5. Kategori (Undergraduates / Postgraduates / Staff):

6. Pusat Pengajian / Bahagian:
  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 25
  • Answered By Suhaidah Mat Rus

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0

Contact Us