Q. Log in e-resources

Bagaimana  mengaktifkan akaun e-resources untuk pelajar sarjana?


Answer

Wsalam. 

 

Mohon sertakan maklumat seperti berikut :

Nama Penuh :

No. Pelajar   :

No. Kad Pengenalan :

Terima kasih.

Topics

  • Last Updated Feb 06, 2020
  • Views 16
  • Answered By Nazirah Zainul Abidin

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0