Q. Sekiranya saya menggunakan Endnote offline, bagaimana boleh saya import ke Endnote online?

Saya menggunakan Endnote offline, tetapi ada masalah untuk guna Add-Ins dalam Mic Word. Bagaimana boleh saya mengeksport bibliografi dari Endnote saya ke dalam Endnote Online? (Endnote Web)

Answer

Untuk import maklumat bibliografi dari Endnote ke dalam Endnote Online, sila ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka program Endnote
2. Pada "Edit" menu, pilih "Output Style"
3. Pilih "EndNote Export". Sekiranya tiada, klik pada "Style Manager" untuk mendapatkannya
4. Select "Export" daripada menu
5. Namakan fail anda, dan export dalam bentuk "Text File (*.txt)"
6. Klik "Save"
7. Di Endnote Web, ikuti langkah-langkah untuk import, dan pilih "Endnote Import" sebagai filter.
  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 35
  • Answered By Mohd Fadlli A. Rahim

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0