Q. Adakah saya boleh mengakses past year exam paper di luar kampus?

Salam, kalau saya berada di kolej kediaman di Wang ulu bolehkah saya mengakses past year examination paper or saya perlu ke library Pauh untuk mengakses?

Answer

Wsalam Saudari Nurul Farhah,

Saudari boleh mengakses koleksi soalan peperiksaan lepas di mana-mana lokasi selagi ada akses kepada internet dengan syarat mempunyai akaun yang aktif. Saudari perlu mendaftar dahulu berpandukan panduan seperti di bawah :

To access the full Past Examination Questions, please visit http://dspace.unimap.edu.my/xmlui/

Under the Communities in UniMAP Digital Library Repository, click on the link The Library.

Please click on the Past Year Exam Papers.

Before you can access the full paper, please register to use Digital Repository System. Please click on My Account and select the Register.

Enter your UniMAP email (studentmail) for account activation. Apart from UniMAP student email, other email is not accepted for registration.

Please enter your email information as follows:

Examples of student email: s14xxxxxxxxx@studentmail.unimap.edu.my

Please be sure your students email is active and accessible.

  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 140
  • Answered By Nazirah Zainul Abidin

FAQ Actions

Was this helpful? 1   0