Q. Pangkalan data Wiley Online Library

Adakah perpustakaan melanggan kepada pangkalan data Wiley Online Library?


Answer

Ya, perpustakaan ada melanggan kepada 14 tajuk Jurnal dalam Wiley Online Library. Sekiranya anda ingin mengakses tajuk jurnal yg lain selain daripada yang dilanggan oleh perpustakaan, anda boleh memohon dengan cara mengisi borang Pinjaman Antara Perpustakaan.
  • Last Updated Feb 06, 2020
  • Views 30
  • Answered By Mohd Fadlli A. Rahim

FAQ Actions

Was this helpful? 1   0