Q. Bolehkah saya meminjam koleksi FYP dan Tesis yang ada di perpustakaan?

Answer

Koleksi FYP dan Tesis yang ada di perpustakaan tidak boleh dipinjam dan hanya boleh diakses di perpustakaan sahaja. Anda boleh membuat semakan di dalam Sistem Digital Repository perpustakaan telebih dahulu untuk mendapatkan tajuk-tajuk yang ada sebelum datang ke perpustakaan.

Topics

  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 70
  • Answered By Mohd Fadlli A. Rahim

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0