Q. Bagaimanakah saya mahu mencari bahan di perpustakaan?

Answer

Anda boleh melayari laman web perpustakaan https://mylibrary.unimap.edu.my/. Selepas itu, anda perlu ke bahagian Access to World Resources dan mulakan carian menggunakan WorldCat Discovery. Ia akan menyenaraikan semua koleksi yang disediakan oleh Perpustakaan seperti buku, buku atas talian (e-books), jurnal atas talian (e-journals), majalah, tesis, piawaian, dan koleksi multimedia.

  • Last Updated Mar 17, 2019
  • Views 13
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0