Q. Bolehkan buku yang di pinjam di perpustakaan pauh di hantar di perpustakaan kangar?

Answer

Boleh, buku yang di pinjam di perpustakaan pauh boleh di pulangkan di perpustakaan cawangan kangar dan juga sebaliknya.

  • Last Updated Mar 17, 2019
  • Views 14
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0