Q. Bolehkah saya membuat permohonan pinjaman tesis di Universiti Sains Malaysia?

Saya ingin membuat permohonan tersebut melalui Pinjaman Antara Perpsutakaan.

Answer

Untuk makluman, semua tesis-tesis di Malaysia tidak boleh dipinjam secara Pinjaman Antara Perpustakaan kerana ianya tertakluk pada peraturan Akta Hakcipta Terpelihara.

Oleh itu, jika tuan/puan ingin merujuk tesis tersebut, tuan/puan boleh ke perpustakaan universiti tersebut dengan hanya menunjukkan kad matriks pelajar UniMAP sebagai pengenalan diri.

  • Last Updated Mar 09, 2020
  • Views 32
  • Answered By Suhaidah Mat Rus @ Darus

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0