Q. Saya ingin melihat soalan peperiksaan yang lalu.

Saya sudah login ke dspace.unimap.edu.my. Apabila saya klik pada soalan peperiksaan lepas, pop up "acess is limited" dipaparkan.

Answer

Sila berikan butiran berikut untuk semakan kami dan mohon emailkan kepada media@unimap.edu.my :

Nama Penuh :
No. Matriks :
No. IC :
Email :

  • Last Updated Mar 18, 2019
  • Views 24
  • Answered By Suhaidah Mat Rus @ Darus

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0