Q. Smart Zone

Berapa lamakah masa pinjam Smart Zone?

Answer

Anda boleh meminjam selama sejam setengah dengan kadar minima 3 orang pelajar.

Topics

  • Last Updated Mar 14, 2019
  • Views 4
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0