Q. Web OPAC

Bagaimana cara untuk saya dapatkan patron ID untuk mendaftar masuk ke web OPAC?

Answer

Saudara/i perlu membawa bersama kad matrik/staf ke kaunter akses perpustakaan bagi mendapatkan nombor patron ID tersebut .
  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 141
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0

Contact Us