Q. Kemudahan internet

Dimanakah terdapat kemudahan "port" internet di perpustakaan?

Answer

Kemudahan "port" internet terdapat di aras bawah di sebelah zon laptop.

Topics

  • Last Updated Mar 13, 2019
  • Views 9
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0