Q. Thesis

Bolehkah saya meminjam thesis di perpustakaan?

Answer

Pelajar tidak di benarkan untuk meminjam thesis . Namun begitu para pelajar di benarkan untuk merujuk thesis yang bercetak di perpustakaan kampus Pauh manakala secara atas talian di semua perpustakaan Unimap.

Topics

  • Last Updated Mar 14, 2019
  • Views 16
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0