Q. Surau

Adakah terdapat kemudahan surau di Perpustakaan?

Answer

Kemudahan surau terletak di aras bawah Perpustakaan Pauh Putra.

Topics

  • Last Updated Mar 14, 2019
  • Views 9
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0