Q.

Bagaimana cara untuk membuat carian di perpustakaan?

Answer

Carian buku boleh dibuat melalui laman web perpustakaan https://mylibrary.unimap.edu.my/ pada bahagian Worldcat Discovery dan juga web OPAC Unimap http://lib.unimap.edu.my:8000/.

  • Last Updated Mar 12, 2019
  • Views 0
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0