Q. Inter Library Loan

Bagaimana untuk menghantar borang pinjaman antara perpustakaan?


Answer

Saudara/i boleh menghantar borang tersebut melalui kaunter perpustakaan atau emelkan ke rujukan@unimap.edu.my.

  • Last Updated Mar 09, 2020
  • Views 24
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0