Q. Thesis

bagaimana cara untuk dapatkan tesis dari universiti lain?

Answer

Merujuk kepada pertanyaan tersebut, adalah dimaklumkan bahawa sebarang tesis dari mana-mana universiti di Malaysia perlulah dirujuk di perpustakaan universiti itu. Keadaan ini tertakluk kepada isu hakcipta terpelihara yang diamalkan di universiti-universiti di Malaysia.

Sila bawa bersama kad matrik tuan/puan sebagai pengenalan diri yang menyatakan tuan/puan adalah pelajar di UniMAP.

Topics

  • Last Updated Mar 14, 2019
  • Views 9
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0