Q. past year examination

Dimanakah saya boleh dapatkan soalan peperiksaan lepas?

Answer

Untuk akses kepada Soalan Peperiksaan Lepas yang lengkap, sila layari http://dspace.unimap.edu.my/xmlui/

Di bawah Communities in UniMAP Library Digital Repository, sila klik pada pautan The Library.

Sila klik pada Past Year Exam Papers.

Sebelum saudara dapat mengakses kertas soalan dengan lengkap, mohon membuat pendaftaran bagi penggunaan Sistem Repositori Digital. Sila klik pada bahagian My Account dan pilih untuk Register.

Masukkan email UniMAP (studentmail) untuk pengaktifan akaun. Selain dari email pelajar UniMAP, email lain tidak diterima pakai untuk tujuan pendaftaran.

Sila masukkan maklumat email seperti berikut :

Contoh email pelajar : s14xxxxxxxxx@studentmail.unimap.edu.my

Sila pastikan email pelajar anda aktif dan dapat diakses.

Sekiranya anda menghadapi sebarang masalah untuk akses ke Sistem Repositori Digital, sila email maklumat anda dan masalah yang dihadapi ke :

media@unimap.edu.my

  • Last Updated Mar 18, 2019
  • Views 177
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 1   0