Q. Pinjaman Buku

Bolehkah saya memperbaharui pinjaman buku saya melalui atas talian?

Answer

Ya boleh,
Sila layari Web OPAC
http://lib.unimap.edu.my:8000
Sila pastikan saudara/i mempunyai nombor "patron id" ( sila dapatkan di kaunter perkhidmatan akses)

  • Last Updated Mar 18, 2019
  • Views 19
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0