Q. End Note

Saya ingin tahu sama ada UniMAP ada melanggan EndNote, Jika ada, mohon perincikan kaedah untuk 'software installation

Answer

Anda boleh dapatkan software Endnote secara percuma melalui portal Unimap .Sila pilih tab library untuk memuat turun.

  • Last Updated Mar 18, 2019
  • Views 23
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0