Q. Log in e-resources

Apakah ID dan kata laluan untuk log masuk ke akaun e resources?


Answer

a) Untuk pengguna yang berada di dalam kampus UniMAP sila klik pada pautan berikut :

EZGate

b) Sekiranya anda berada di luar kampus, sila salurkan maklumat seperti berikut kepada kami di rujukan@unimap.edu.my:

1. Nama Penuh :

2. No. matrik / staf :

3. No. Kad Pengenalan / Pasport :

4. E-mail UniMAP :

5. Kategori : (Diploma / Sarjana Muda / Sarjana / Staf)

6. Pusat Pengajian / Jabatan :

Topics

  • Last Updated Feb 06, 2020
  • Views 16
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0