Q.

Saya seorang pelajar Unimap ( Degree ), kini melanjutkan ke peringkat (Postgraduate), soalan saya perlukah saya mendaftar akaun yang baru untuk meminjam buku di perpustakaan?

Answer

Ya Cik perlu mendaftar akaun yang baru untuk pinjaman buku.

  • Last Updated Mar 12, 2019
  • Views 0
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0