Q. Dspace

Saya ingin mendaftar masuk ke akaun Dspace, tetapi bagaimana caranya?

Answer

Sila layari http://dspace.unimap.edu.my/xmlui/
Sila klik pada bahagian My Account dan pilih untuk Register.

Masukkan email UniMAP (studentmail) untuk pengaktifan akaun. Selain dari email pelajar UniMAP, email lain tidak diterima pakai untuk tujuan pendaftaran.

Sila masukkan maklumat email seperti berikut :

Contoh email pelajar : s14xxxxxxxxx@studentmail.unimap.edu.my

Sila pastikan email pelajar anda aktif dan dapat diakses.

Sekiranya anda menghadapi sebarang masalah untuk akses ke Sistem Repositori Digital, sila email maklumat anda dan masalah yang dihadapi ke :
rujukan@unimap.edu.my

Topics

  • Last Updated Mar 18, 2019
  • Views 71
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 2   0