Q. Book drop

Bagaimanakah cara untuk pulangkan buku melalui mesin "book drop"?

Answer

Sila sentuh skrin "book drop" kemudian tunggu arahan yang berikutnya. Sila pastikan anda mendapat resit setelah buku di pulangkan.

  • Last Updated Mar 17, 2019
  • Views 18
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0