Q. Renewing materials

Bolehkah saya memperbaharui bahan pinjaman melalui atas talian?

Answer

Bahan perpustakaan dari rak terbuka boleh di perbaharui melalui atas talian dengan cara log masuk ke

1) http://lib.unimap.edu.my:8000/
2) Masukkan "patron id"(boleh dapatkan di kaunter perkhidmatan akses) & kata laluan (no.kad pengenalan)
3) Sila "tick" di kotak "renew"
4) Setelah selesai sila semak tarikh baharu pinjaman buku anda.

Topics

  • Last Updated Mar 18, 2019
  • Views 10
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0