Q. tuan . bagaimana untuk melanjutkan tempoh pinjaman buku.

Answer

Untuk melanjutkan tempoh pinjam buku Cik boleh hadir ke kaunter akses Perpustakaan Pauh atau Kangar dengan membawa buku-buku tersebut. Selain itu, Cik boleh juga melanjutkan tempoh pinjaman buku melaui atas talian dengan melayari web OPAC kami di http://lib.unimap.edu.my:8000/. Sila dapatkan "Patron ID" di kaunter akses untuk log masuk ke web OPAC tersebut.

Topics

  • Last Updated Mar 14, 2019
  • Views 22
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0