Q. Bagaimana cara hendak "delete paper" di dalam turnitin?

Answer

Hanya Instructor (Pensyarah) sahaja yang boleh membuat permohonan untuk "delete paper" kepada Admin Turnitin (pihak perpustakaan). Pelajar perlu memaklumkan kepada pensyarah penyelia sekiranya hendak berbuat demikian. Setiap permohonan perlu disertakan "Submission ID" dan "Paper ID" bagi memudahkan proses delete paper di dalam sistem repositori Turnitin.

Topics

  • Last Updated Nov 19, 2019
  • Views 19
  • Answered By Suhaidah Mat Rus @ Darus

FAQ Actions

Was this helpful? 1   0