Q. Bagaimanakah cara untuk membuat carian bahan di perpustakaan?

Answer

Anda boleh melayari laman web perpustakaan https://mylibrary.unimap.edu.my/ atau melalui web OPAC perpustakaan http://lib.unimap.edu.my:8000/

  • Last Updated Mar 17, 2019
  • Views 33
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0