Q. Daftar EZproxy

Apakah ID dan kata laluan EZ proxy saya?


Answer

1. Sila layari laman web https://mylibrary.unimap.edu.my/

2. Pada Bahagian Electronic Resources Section, klik Register Now tab

3. Klik pada link click here

4. Sila login Portal UniMAP

5. Pilih Library Tab

6. Pilih Online Database section

7. Klik pada Ezproxy Registration

8. Isikan butiran maklumat yang diperlukan

Sekiranya anda menghadapi sebarang masalah untuk mengakses Portal UniMAP, sila email ke rujukan@unimap.edu.my seperti berikut:


1. Nama penuh :

2. Nombor Matrix / Nombor Staf :

3. IC / Nombor Passport :

4. Email UniMAP :

5. Kategori (Undergraduates / Postgraduates / Staff) :

6. Schools / Bahagian :

Topics

  • Last Updated Feb 06, 2020
  • Views 26
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0