Q. Bagaimana untuk mendapatkan soalan peperiksaan lepas?

Answer

Untuk mendapatkan soalan peperiksaan lepas anda perlulah mendaftar akaun " Digital Repositori"
http://dspace.unimap.edu.my/xmlui/register.
Sila pastikan anda menggunakan emel Unimap untuk mendaftar .
Pastikan emel anda aktif untuk meneruskan proses pendaftaran akaun Dspace.
Jika terdapat sebarang masalah untuk mengakses Dspace bolehlah emel ke rujukan@unimap.edu.my

  • Last Updated Mar 17, 2019
  • Views 22
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0