Q. Dimanakah saya boleh dapatkan "Patron ID"?

Patron ID

Answer

Anda boleh dapatkan Patron ID di kaunter perkhidmatan akses. Sila bawa bersama kad matrik anda.

Topics

  • Last Updated Mar 17, 2019
  • Views 20
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0