Q. Bagaimanakah cara untuk mengakses soalan peperiksaan lepas?

Examination paper

Answer

Untuk mendapatkan soalan peperiksaan lepas anda perlulah mendaftar akaun " Digital Repositori"
http://dspace.unimap.edu.my/xmlui/register.
Sila pastikan anda menggunakan emel Unimap untuk mendaftar .
Pastikan emel anda aktif untuk meneruskan proses pendaftaran akaun Dspace.Jika terdapat sebarang masalah untuk mengakses Dspace bolehlah emel ke rujukan@unimap.edu.my
  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 11
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0

Contact Us