Q. Bagaimana cara untuk saya memperbaharui bahan pinjaman secara atas talian?

Answer

1. Sila layari laman web Perpustakaan Tuanku Syed Faizuddin Putra https://mylibrary.unimap.edu.my/

2. Klik “Web OPAC” pada tab “Resources”

3. Sila masukkan “Patron ID” dan juga “password” dan klik “login”

4. Bahan pinjaman akan dipaparkan pada “Check-Out Items”

5. Klik pada kotak “Select for renewal” untuk memperbaharui bahan pinjaman.

6. Klik “Renew”

7. Tarikh baru pinjaman akan dipaparkan.


*Anda boleh dapatkan “Patron ID” di kaunter perkhidmatan akses perpustakaan.

Topics

  • Last Updated Mar 13, 2019
  • Views 8
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0