Q. EZPROXY

Saya pelajar Master di UniMAP. Saya mengalami masalah untuk login akaun EZproxy.

Answer

Untuk makluman, pelajar pascasiswazah (Mcs & PhD) perlu meletakkan 'g' sebelum nombor matrik untuk login id, dan kata laluan adalah nombor kad pengenalan atau nombor pasport.

Topics

  • Last Updated Mar 13, 2019
  • Views 42
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0