Q.

Kenapa saya tidak boleh akses e-books & artikel online?

Answer

Pengguna perlu mendaftar akaun Ezproxy dahulu untuk mengakses bahan didalam E-Resources. Cara pendaftaran seperti berikut:

1. Sila layari laman web https://mylibrary.unimap.edu.my/

2. Di laman Electronic Resources, lihat di bahagian Register Now

3. Klik pada link click here

4. Sila login Portal UniMAP

5. Pilih Library Tab

6. Pilih Online Database section

7. Klik pada Ezproxy Registration

8. Isikan butiran maklumat yang diperlukan

Sekiranya anda menghadapi sebarang masalah untuk mengakses Portal UniMAP, sila email ke rujukan@unimap.edu.my seperti berikut:


1. Nama penuh :

2. Nombor Matrix / Nombor Staf :

3. IC / Nombor Passport :

4. Email UniMAP :

5. Kategori (Undergraduates / Postgraduates / Staff) :

6. Schools / Bahagian :

  • Last Updated Mar 12, 2019
  • Views 2
  • Answered By Azni Yantee Abdul Raoh

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0