Q.

Bagaimanakah cara untuk saya membuat pencarian bahan di perpustakaan?

Answer

Anda boleh melayari ke laman web perpustakaan http://mylibrary.unimap.edu.my/. Kemudian, anda perlu ke bahagian Access to World Resources dan mulakan carian menggunakan WorldCat Discovery. Ia akan menyenaraikan semua koleksi yang disediakan oleh Perpustakaan seperti buku, buku atas talian (e-books), jurnal atas talian (e-journals), majalah, tesis, piawaian, dan koleksi multimedia.

  • Last Updated Mar 12, 2019
  • Views 3
  • Answered By Azni Yantee Abdul Raoh

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0