Q.

Saya mengalami masalah untuk login masuk komputer di Makmal Infoaccess Cawangan Kangar. Bagaimanakah cara untuk saya login masuk komputer tersebut?

Answer

Pengguna perlu mendaftar atau menyemak akaun dahulu di Kaunter Aras Bawah Perpustakaan Cawangan Kangar atau Kaunter Repositori Digital & Media, Aras 2, Perpustakaan Kampus Pauh Putra. Pengguna perlu memasukkan maklumat berikut untuk login masuk :

Username: (Masukkan 's' diikuti dengan No. Pelajar - Contoh: s187653689)
Password : (No. Kad Pengenalan)

  • Last Updated Mar 12, 2019
  • Views 3
  • Answered By Azni Yantee Abdul Raoh

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0