Q. Panjangkan tempoh pinjaman buku antara perpustakaan (PAP)

Answer

Tempoh pinjaman buku Pinjaman Antara Perpustakaan yang diberikan adalah satu (1) minggu. Sekiranya ingin memanjangkan tempoh peminjaman buku terebut, tempoh satu (1) minggu lagi akan diberikan bermula pada tarikh akhir pemulangan bahan tersebut.

  • Last Updated Mar 09, 2020
  • Views 18
  • Answered By Mohd Rizal Md Isa

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0