Q. Bagaimanakah cara untuk saya mendapatkan bahan e-books? Tetapi simbol kunci dipaparkan jika hendak view full text?

Answer

Perpustakaan menyediakan perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan untuk bahan yang tidak dilanggan oleh Perpustakaan. Jika simbol kunci dipaparkan bermaksud tajuk tersebut tidak dilanggan oleh Perpustakaan. Anda boleh membuat permohonan Pinjaman Antara Perpustakaan dengan hanya mengisi borang Permohonan Pinjaman Antara Perpustakaan dan kami akan cuba mendapatklan bahan tersebut dari IPTA lain di seluruh Malaysia.

Inter_Library_Loan_Request_Form__ILL__2015.doc
  • Last Updated Mar 09, 2020
  • Views 1
  • Answered By Suhaidah Mat Rus @ Darus

FAQ Actions

Was this helpful? 1   0