Q. Bagaimanakah cara untuk membuat pencarian bahan?

Answer

Anda boleh melayari laman web perpustakaan https://mylibrary.unimap.edu.my/. Kemudian, pada bahagian "Discover Now" anda boleh memasukan kata kunci untuk memulakan pencarian bahan.Ia akan menyenaraikan semua koleksi yang disediakan oleh Perpustakaan seperti buku, buku atas talian (e-books), jurnal atas talian (e-journals), majalah, tesis, piawaian, dan koleksi multimedia.
  • Last Updated Nov 18, 2019
  • Views 17
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 1   0